Posters

Posters til præsentation ved konferencen skal være fremsendt til xxxxx senest den xxxxxx 2019.

Posters mailes i pdf filformat og medbringes til konferencen i en fysisk størrelse på maksimalt 120 cm (bredde) x 140 cm (højde).

Det er ingen hindring, hvis poster tidligere har været præsenteret ved møder i f.eks. specialeselskab. Men resultater må endnu ikke have været publiceret i tidsskrift.

Posters vil blive godt eksponeret i området for udstilling og frokost/kaffe-pauser.

Ved indsendelse af abstract skal det præciseres, hvorvidt man:

– ønsker at få abstract vurderet med henblik på deltagelse i en foredragskonkurrence – d. 26. november 2019

– ønsker at præsentere sit bidrag som poster, hvis det ikke udvælges til at deltage i foredragskonkurrencen

– udelukkende ønsker at få abstract vurderet med henblik på posterpræsentation de to dage