Posters

Posters til præsentation ved konferencen skal være fremsendt til senest den xxxxxx 2019.

Posters mailes i pdf filformat og medbringes til konferencen i en fysisk størrelse på maksimalt 120 cm (bredde) x 140 cm (højde).

Det er ingen hindring, hvis poster tidligere har været præsenteret ved møder i f.eks. specialeselskab. Men resultater må endnu ikke have været publiceret i tidsskrift.

Posters vil blive godt eksponeret i området for udstilling og frokost/kaffe-pauser.