Program

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Bemærk parallel sygepleje session tirsdag 21.november fra 10:15 til 13:30
(se nederst i programmet).

Mandag 20.november 2017, Auditorium 1, Rigshospitalet, Blegdamsvej  
Start Slut Emne Underviser
09:00 10:00 Registrering, kaffe/the og udstilling
10:00 10:10 Velkomst ved arrangører
10:10 10:40 Traumeorganisationen i Danmark Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen
10:40 11:00 Det præhospitale akutberedskab og samarbejde med traumecentre Thomas Emil Hammerum, Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet, Region Hovedstaden
11:00 11:30 Mass Casualty Incident, Brussels March 2016 Harm Hoekstra, Brussels, Belgium
11:30 12:00 Kaffe/the og udstilling
12:00 12:30 Mass Casualty Incident, Berlin December 2016 Stefan Schulz-Drost, Berlin, Germany
12:30 13:00 Mass Casualty Incident – Manchester May 2017 Martin Smith, Manchester, UK
13:00 14:00 Frokost i udstillingsområdet
14:00 14:30 Panel diskussion, massetilskadekomst Moderator: Steen Barnung, Rigshospitalet
14:30 14:45 Immobillisering: +/- halskrave Peter Duel, Århus Universitets Hospital
14:45 15:00 Immobilisering af columna – hvorfor, hvornår, hvordan Torben Wisborg, Ullevål, Norway
15:00 15:15 Traumer mod columna cervicalis Lars Valentin, Spine Unit, Rigshospitalet
15:15 15:30 Traumer mod columna cervicalis (hvornår CT angio?) Peter Gideon, Rigshospitalet
15:30 15:45 MR hos traumepatienten – hvorfor og hvornår? Lars Valentin, Spine Unit, Rigshospitalet
15:45 16:30 Kaffe/the og udstilling
16:30 16:45 Har øjet en plads i traumatologien og hvornår? Jens Folke Kiilgaard, Rigshospitalet
16:45 17:00 Ansigtsskader Nicolai Paaske, Kæbekirurgisk Afdeling, Odense Universitets Hospital
17:00 17:15 Den svært skadede ekstremitet Kjeld Andersen, Århus Universitets Hospital
17:15 17:30 Replantation – hvornår og hvordan går det? Jens Christian Werlinrud, Håndkirurgisk Sektor, Odense Universitets Hospital
17:30 18:30 Besøg i TraumeCenter og/eller på HeliPad Begrænset antal. Interesserede skriver sig på deltagerliste mandag morgen.

Dårligt vejr eller pågående start og landing kan hindre adgang til Helipad. Patientbehandling eller varslet ankomst af patient kan hindre adgang til TraumeCenter.

18:30 21:30 Konferencemiddag på Nose2Tail steakhouse i Kødbyen
Tirsdag 21.november 2017, Auditorium 1, Rigshospitalet, Blegdamsvej  
Start Slut Emne Underviser
08:00 08:30 Kaffe/the i udstillingsområdet
08:30 09:30 Current state of the initial assessment, resuscitation and treatment of the trauma patient – Now and in the future Zane Perkins, Centre for Trauma Sciences and Royal London Hospital, Queen Mary University of London, and London HEMS
09:30 10:15 Kaffe/the og udstilling
10:15 10:45 Traumeregister: Trauma Audit & Research Network Tim Coats, Trauma Audit & Research Network (TARN), University of Leicester
10:45 11:15 Registrering på landsplan: Hvorfor? Morten Schultz Larsen, Traumesektor & Dansk Traume Register, Odense Universitets Hospital
11:15 11:30 Registrering – bruges det til noget? Jens Lauritsen, Ulykkesanalysegruppen, Odense Universitets Hospital
11:30 12:30 Frokost i udstillingsområdet
12:30 12:45 Mortality & Morbidity møder Henning Brinkenfeldt, Rigshospitalet
12:45 13:30 Cases fra M & M møder på Rigshospitalet Kristian J Andersen, Dan L Isbye & Jakob Stensballe, Rigshospitalet
13:30 13:45 Traumepatienten jf. Damage Control – er intensiv klar? Jonathan White, Rigshospitalet
13:45 14:00 Fra Damage Control til embolisering Lonnie Froberg, Traumesektor, Odense Universitets Hospital
14:00 14:15 Klinisk retsmedicin – Farlighedsvurderinger – fra traumecenter til retssal Lykke Schrøder Jakobsen, Retsmedicinsk Institut
14:15 14:45 Akutmedicinere i Traumemodtagelsen: Hvordan? Dan Brun Petersen, Køge Universitets Hospital
14:45 15:00 Afslutning ved de 4 traumecentre

 

Tirsdag 21.november 2017 – Parallel Sygepleje Session, Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdamsvej
10:15 10:45 Teamtræning: Set med andre øjne Sebastian Storm & Erik Fink Simonsen, CBS og Odense samt Ålborg Universitets Hospitaler
10:45 11:05 Beredskab: Er sygeplejersker i traume-og akutmodtagelser klar? Sygeplejerske, traumekoordinator, Steven Krogh-Larsen,  Ålborg

Traumesygeplejerske Mads Jung-Jensen, Rigshospitalet

11:05 11:30 Bande relaterede problematikker i traumecenter og akutmodtagelser Dr.theol. stifts- og fængselspræst Lissi Rasmussen
11:30 12:30 Frokost i udstillingsområdet
12:30 13:00 Stressende to-sprogede sammenhænge i sundhedsvæsnet, hvor problemer opstår og hvorfor? Professor, overlæge Morten Sodemann,  Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitets Hospital
13:00 13:30 Pårørende i traumemodtagelsen – pro et con Traumekoordinator Randi Melhedegård,  Odense Universitets Hospital

Klinisk afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholt, TraumeCenter, Rigshopitalet