Program

Traumekonference d. 25. – 26. november 2019

Mandag d. 25. november

Tidspunkt
Oplæg
9.00-10.00
Registrering og kaffe
Velkomst
Chair: Overlæge Ivan Villadsen, AUH
10.00
Åbning af konferencen, introduktion til posterpræsentation og -konkurrence
Ivan Villadsen, Jørn Munkhof, Henrik Grønborg, Morten Schultz, Hans Kirkegaard og Marianne Lisby
10.10
Velkomsttale
Regionsrådsformand Anders Kühnau, Region Midtjylland
10.20
Det nye Universitetshospital i Aarhus
Lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH
10.40
Det nye Traumecenter
Ledende overlæge Ole Mølgaard, AUH
11.00-11.30
Kaffe i udstillingsområdet
Key Lecture 1
Chair: Ledende overlæge Ole Mølgaard, AUH
11.30
”Leadership in clinical crisis”
Brigadier, honorary professor of emergency medicine, Timothy Hodgetts, Chelsea
Traume anæstesi
Chair: Overlæge Christian Fenger-Eriksen, AUH
12.20
Permissiv hypotension under traumekirurgi
Dr. Anesthesiologist Herbert Schöchl, Salzburg
13.15-14.15
Frokost i udstillingsområdet
Traume data
Chair: Jørn Munkhof
14.15
Traumemodtagelser i Danmark
Læge Jesper Weile, AUH
14.30
Dansk traumeregisters årsrapport 2018
Overlæge Morten Schultz, OUH
14.45
TARN principper for beregning og benchmarking
Overlæge Jens Lauritsen, OUH
15.00
Hvad betyder de danske lægehelikoptere for traumepatienterne
Ledende overlæge Troels Martin Hansen, Den Landsdækkende Akutlægehelikopter.
15.15
Missed injuries- ved Multitraume CT
Afdelingslæge Rikke Jellesen Åberg, AUH
15.40-16.10
Kaffe i udstillingsområdet
Posters
Chair: Professor Hans Kirkegaard og Lektor Marianne Lisby, AUH
Chair: Traumekoordinator Lisbeth Bjerre, AUH
16.10
Præsentation af posters i salen
Rundvisning i Traumecenteret og helipad. Tilmelding til hold i løbet af dagen.
Mødested i udstillingsområdet
18.00
Sidste rundvisning slutter
19.00
Konferencemiddag på ”Det Glade Vanvid”

Tirsdag d. 26. november

Tidspunkt

Oplæg

Traume beredskab
Chair: Overlæge Morten Schultz, OUH

8.30

Lessons learned -Storebælt 2 Januar 2019
Professor i Akutmedicin, Søren Mikkelsen, OUH
Ledende overlæge Michael Hansen-Nord, FAM OUH

9.30

Traumebehandling ved massetilskadekomst RH
Klinikchef Henrik Grønborg, RH
Beredskabsoverlæge Kristian Janus Andersen, RH
Traumemanager Søren Steemann Rudolph, RH
10.30-11.00
Kaffe i udstillingsområdet
Traume kirurgi
Chair: Overlæge Susanne Lausten, FSK
11.00
Blast injury and combat wounding
Lieutenant Colonel, plastic reconstructive surgeon Graham Lawton, London
11.45
Ballistic injuries
Lieutenant Commander, ortopedic trauma surgeon, Jowan Penn-Barwell, Oxford
12.30-13.30
Frokost i udstillingsområdet
Key Lecture 2
Chair: Henrik Grønborg
13.30
Changing a Trauma System
Brigadier, honorary professor of emergency medicine, Timothy Hodgetts, Chelsea
14.15-14.45
Kaffe i udstillingsområdet

Klinisk traumatologi

Auditorie B (G206-142)
Auditorie A (G206-145)
Chair: Afdelingssygeplejerske Hanne Boyles, AUH
Chair: Traumeansvarlig overlæge Ivan Villadsen, AUH
14.45
Akutkørekort – et middel til kompetenceudvikling
Anæstesisygeplejerske Anni Mølgaard & Anæstesi – og Udviklings spl. Anne Marie Ulrichsen, AUH
Transfusion strategi ved større blødning
Overlæge Christian Fenger-Eriksen, AUH
15.05
Traumeteamtræning i nye rammer- med nye udfordringer
Udviklingsansvarlig sygeplejerske Rikke Mousten & Uddannelsesansvarlig sygeplejerske. Lene Røge, AUH
ECMO præ-og inhospital
Overlæge Benedict Kjærgaard, AAUH
15.25
Mestring mellem pårørende og fagperson
Psykologfaglig uddannelseskonsulent, Cand. psych Karina Damsgaard Nørby
Bækken- og abdominalpakning
Overlæge Trine Lauridsen, AUH
15.45
Afslutning og præmie overrækkelse
De fire traumecentre og Center for Akutforskning
Ivan Villadsen, Jørn Munkhof, Henrik Grønborg, Morten Schultz, Hans Kirkegaard, Marianne Lisby og Susanne Lausten